Kontakt

Camping du Lac Klackepëtz

32 Wéilwerdangerstrooss
L-9990 Weiswampach
Luxembourg

T. +352 / 99 72 81-1
F. +352 / 99 72 81-2

camping.weiswampach@pt.lu

32 Wéilwerdangerstrooss   |   L-9990 Weiswampach   |   T. +352 / 99 72 81-1   |   F. +352 / 99 72 81-2