Visserij

Het hoogst gelegen meer is bestemd voor de vissport.

De visvangst wordt alleen maar met een geldige vergunning toegestaan. Dagelijkse vergunningen voor het hogere meer zijn in verkoop aan de ontvangst van de camping aan de prijs van 8,00 €.

Tegen overlegging van 10 dagelijkse vergunningen, die in de loop van een seizoen namens dezelfde persoon zijn opgesteld, zal een gratis vergunning u aangeboden worden.

De vereniging "Sportfescherfrenn gaan Weiswampich" is met het bestuur en het toezicht op de visvangst belast.

De visvangst wordt van 23.03.2018 tot 28.10.2018 geopend.

  • Visserij
  • Visserij

32 Wéilwerdangerstrooss   |   L-9990 Weiswampach   |   T. +352 / 99 72 81-1   |   F. +352 / 99 72 81-2